Giỏ hàng

STT Sản phẩm Hình Ảnh Số lượng Giá Thành tiền Bỏ
1 Nước mắm cá cơm 39.000 VND 39.000 VND
Tổng giá trị cần thanh toán:      39.000 VND