Hệ thống phân phối tại Thanh Xuân


✔TPS EcoFood-  30 Nguy Như Kon Tum- 0936.099.655 - 04.21.23.93.93/
 

Cơ sở 2: Ecofood: số nhà 1N7A Nguyễn Thị Thập, Trùng Hòa, Nhân Chính


✔SÓI BIỂN 1 
 

Địa chỉ: Số 182 Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân 

ĐT: 0966 02 61 61 / 1900 6922 nhấn số 101


 ✔CLEVERFOOD


Đại chỉ: Số 3N7A Nguyễn Thị Thập: 0423.216.333 - 0986.888.329


 ✔Clever Food  


Địa chỉ: Số 68 Nguyễn Ngọc Nại: 0422.132.666 - 0985.356.168


 ✔SÓI BIỂN


Địa chỉ: 26 N7A Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Nhân Chính


  ✔Mana- Market


Địa chỉ: 34T-  Trung Hòa- Nhân Chính – 0166.387.0719 


✔SÓI BIỂN 17: Số 110 Nhân Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội ( 0965.392.861)

 

✔SÓI BIỂN 13: 145, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội ( 0936.456.861)

 

 

✔BÁC TÔM  Số 132 Vũ Trọng Phụng.  (024) 3573-8999 - 0936.230.168