HỘP QUÀ TẶNG 3 MÓN: NƯỚC MẮM CỐT LÊ GIA ĐẶC BIỆT – MẮM KHO QUẸT – MẮM TÉP