Chia sẻ của bà Phùng Thị Bích – Phụ trách Mắm tôm, mắm tép xưởng Lê Gia

Chia sẻ của bà Phùng Thị Bích – Phụ trách Mắm tôm, mắm tép xưởng Lê Gia

…𝑁𝑎̆𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑑𝑜 𝑡𝑜̂𝑖 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑎̆́𝑚 𝑡𝑜̂𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎̆́𝑚 𝑡𝑒́𝑝 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑛𝑜́𝑖 đ𝑎̣𝑡 𝑂𝐶𝑂𝑃 5 𝑠𝑎𝑜 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑔𝑖𝑎 𝑙𝑎̀ ℎ𝑎̣𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑜 𝑐𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡. 𝑇𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑟𝑜̃ 𝑟𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̆́𝑚 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑜̂́ 𝑔𝑎̆́𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛. 𝑇𝑜̂𝑖 𝑐𝑜̂́ 𝑔𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̆𝑡 𝑠𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑘𝑦̃ 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑜𝑖 𝑣𝑒̂̀, 𝑙𝑢́𝑐 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑛 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̆𝑡 𝑙𝑎̣𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎, 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑏𝑎̉𝑜 ℎ𝑜̣̂ 𝑙𝑎𝑜 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑡 𝑐ℎ𝑒̃ đ𝑒̂̉ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ. 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑢́𝑐 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑒̂𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐, 𝑑𝑢̀ 𝑣𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̉ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̛𝑛 𝑛𝑎̆𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑎́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑢𝑖. 𝑉𝑖̀ 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎̉ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑜̂́𝑡, 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔….

       Chia sẻ từ Bà Bích – Phụ trách Mắm Tôm – Mắm Tép Lê Gia

Là phụ nữ ở thôn quê, tìm kiếm một công việc ổn định với những tuổi cũng quá lứa như tôi cũng khó. Rất may mắn là tôi được làm việc ở mắm Lê Gia, ngay tại gần nhà.
Lúc đầu chưa quen mùi mắm, đi làm về bị “say mắm” vì mùi đậm đà quá, nhưng sau quen thành nghiện. Hôm nào nghỉ làm, thấy thiếu thiếu, thấy nhớ nhớ.
Làm mắm thì vất vả quanh năm nhưng có 02 thời điểm bận rộn và vất vả nhất trong năm là mùa cá cơm (tháng 6-10 âm lịch) và cận tết. Vào mùa cá thì hối hả muối cá, có nhưng hôm làm xuyên đêm, bởi vì cứ lúc nào cá cơm tươi về, bất kể ngày đêm là muối cá vào thùng. Có những hôm thuyền về tấp nập (ngư dân được mùa) thì làm xuyên ngày đêm. Còn vụ tết thì sản xuất tăng ca liên tục để kịp hàng giao.

Càng nhiều việc, càng tăng ca thì càng vui, vui vì thu nhập của mình được tăng lên một phần mà vui vì sản phẩm mình làm ra được khách hàng đón nhận.

Tôi có 3 con, con đầu cũng đang học đại học ở Hà Nội và cũng được thực tập làm việc ở văn phòng công ty Lê Gia ở Hà Nội. Từ lúc tôi làm ở đây là nhà không phải mua gia vị gì nữa vì chúng tôi được tặng sản phẩm hàng tháng để dùng. Chúng tôi được yêu cầu luôn phải giữ cho xưởng mắm sạch sẽ và mặc quần áo đồng phục, bịt tóc lại lúc làm việc, chắc chắn là phải bịt tóc lại rồi vì nếu không mùi mắm sẽ ám vào tóc (cười).

(Chia sẻ của bà 𝗣𝗵𝘂̀𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗶̣ 𝗕𝗶́𝗰𝗵 – Phụ trách Mắm tôm, mắm tép xưởng Lê Gia)

👉 👉 Tham khảo Hộp quà tặng Tết Tân Sửu 2021 tại: https://quatang.nuocmamlegia.com/

☎️ Hotline tư vấn: 0971.978.786 hoặc 0868.298.786.
📥 Email: info@mamlegia.com
🌐 Website: https://nuocmamlegia.com/
🏚 Văn phòng Hà Nội: 38 Phạm Thận Duật – Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội.

#mamlegia #nuocmamtruyenthong #mamsachlegia #hopquatang 
#hopquatet #quatangtet #thuanbuomxuoigio #tinhtuytubienme