Nguồn cá làm mắm Lê Gia có an toàn

Nguồn cá làm mắm Lê Gia có an toàn

Trước thông tin cá chết vì nghi nhiễm độc ở Hà Tĩnh, có thể ảnh hưởng đến nguồn cá làm mắm, trong đó có mắm Lê Gia. Chúng tôi xin thông tin để quý khách hàng rõ về nguồn cá mà mắm Lê Gia đang sử dụng.

CÁ LÀM MẮM LÊ GIA LÀ CÁ GÌ?

 

  Mắm Lê Gia chỉ làm từ cá cơm, trong nhiều loại cá cơm thì, tỉ lệ cá cơm Than >70%– loại cá cho ra nước mắm có giá trị dinh dưỡng và giá trị cảm quan tốt nhất. Đặc trung của cá cơm là sống theo đàn, vùng nước sâu, nhiều vào mùa mưa, từ tháng 8-11 âm lịch và sống theo đàn ngoài khơi xa.

Vào vụ, những con cá cơm béo mập, trưởng thành, tươi xanh được thuyền đi về trong ngày, được mắm Lê Gia thu mua và muối ngay tại cảng- để đảm bảo cá cho ra nước mắm chất lượng nhất.

Nguyên liệu làm mắm Lê Gia- Cá cơm tươi.

Thời gian từ tháng 8-12 hàng năm mới là mùa thu mua nguyên liệu của mắm Lê Gia.

Không phải là cá cơm, không phải là cá tươi thì mắm Lê Gia không muối.

CÁ LÀM MẮM LÊ GIA ĐƯỢC ĐÁNH BẮT Ở ĐÂU?

Cá làm mắm Lê Gia được thu mua từ thuyền đi về trong ngày tại các cảng cá ở Thanh Hóa và bắc Nghệ An. Trong đó có những cảng có đội tàu đánh bắt xa bờ, chuyên đi đánh cá cơm, ở cảng Nghi Sơn, Cảng Mom, Lạch Cờn. Ngư trường đánh bắt là từ vùng Nghệ An trở ra đến Hải Phòng.

Sơ đồ dòng hải lưu tại miền Trung vào tháng 04-2016.

 

Theo dòng hải lưu thì việc nghi ngờ xả độc ở Fomosa (nếu có)– Hà Tĩnh làm cá chết, theo dòng hải lưu, chảy từ Bắc và Nam, chỉ làm cá chết ven bờ ở vùng Quảng Trị đến Huế chứ không ra phía bắc Nghệ An, Thanh Hóa. (Xem thêm bản đồ hải lưu theo Nghiên cứu của GS.TS Đinh Văn Ưu tại công trình KC09/06-10).
Mắm Lê Gia trân trọng sức khỏe của người tiêu dùng như chính sức khỏe của chúng tôi. Chúng tôi ,tuyệt nhiên không được phép (dù chỉ là trong suy nghĩ) sản xuất những thứ mà chúng tôi không dùng được.

 

Chúng tôi cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra nguyên nhân và ngăn chặn hiện tượng này để tránh ảnh hưởng đến ngư dân, du lịch và cuộc sống hàng triệu người lao khổ phía sau.
>>>> Xem thêm Tổng quan về cá cơm, nguyên liệu cốt yếu quyết định chất lượng nước mắm hảo hạng. Có thể bạn đã biết?