Nước mắm ngon … màu gì?

Nước mắm ngon … màu gì?

NƯỚC MẮM NGON …MÀU GÌ?

Theo TCVN 5107:2003: Nước mắm loại đặc biệt, có màu từ vàng rơm đến đỏ tươi cánh gián.

Nước mắm ngon có màu hổ phách, đỏ tươi màu cánh gián. Màu đó tạo thành từ con cá cơm Than tươi- còn máu- ủ trong thùng gỗ theo phương pháp nén gài- rút nỏ.

Nước mắm màu xanh thẫm – thường là nước mắm có hàm lượng đạm amoni- đạm thối cao – khiến nước mắm nặng mùi.

Sau khi vặn vòi từ thùng gỗ, màu của nước mắm Lê Gia là màu – hổ phách- như trong ảnh.