SET QUÀ TẶNG 4: NƯỚC MẮM CHẮT TỪ TÉP – RUỐC TÉP BAVABI – MẮM TÉP