GHÉ THĂM BIỂN HẢI TIẾN- SẦM SƠN, ĐỪNG BỎ LỠ ĐIỂM THAM QUAN THÚ VỊ:  NHÀ THÙNG MẮM TRUYỀN THỐNG LÊ GIA